FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per (1975):

Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2482&kategori=455

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

138

Disse opplysningene er sist endret:

24/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: