FORVALTNINGSDATABASEN

Engeseth, Torill Bente (1984):

Omorganisering i den offentlige forvaltning: En analyse av delinger og sammenslåinger av departementsavdelinger i perioden 1970-80.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1381

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Horisontal dimensjon: