FORVALTNINGSDATABASEN

Lie, Steinar (1985):

Personalpolitikk og trivsel på arbeidsplassen. En studie av forholdet mellom personalpolitikken i staten og den enkelte ansatte.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1386

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Horisontal dimensjon: