FORVALTNINGSDATABASEN

Juriks, Geir Inge (1985):

Lokal statsforvaltning i Norge: En analyse av alternative organisasjonsformer og deres mulige konsekvenser for nasjonal standardisering og lokal variasjon når det gjelder offentlige tiltaks innhold.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1389

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Horisontal dimensjon: