FORVALTNINGSDATABASEN

Kaale, Vegard (1986):

Organisering av SAS: Politikk og marked.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1394

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: