FORVALTNINGSDATABASEN

Andersen, Jan (1987):

Privatisering av offentlig virksomhet og deregulering - pragmatisk eller ideologisk funderte framstøt.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1398

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Horisontal dimensjon: