FORVALTNINGSDATABASEN

Einstadbland, Ellen Siri (1987):

Institusjonell differensiering : en analyse av utviklingen av enheter for internasjonale saker i sentralforvaltningen.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1406

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Horisontal dimensjon: