FORVALTNINGSDATABASEN

Sangolt, Linda (1984):

Institusjonell endring. Sjøfartsdirektoratets tilpasning til petroleumsvirksomheten 1966-1984.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2404&kategori=443

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

143

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: