FORVALTNINGSDATABASEN

Mathiesen, Arthur Gutzeit (1995):

Reorganiseringsprosessen av forskningsrådsstrukturen. En studie av omorganiseringsprosessen på det forskningsstrategiske området.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=275

Antall sider:

122

ISBN-nummer:

82-570-4099-1

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1438

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: