FORVALTNINGSDATABASEN

Uldal, Olav (1995):

Fra marked til politikk. En case-studie av norske myndigheters gassavsetningsstrategi i perioden 1980-1986.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=268

Antall sider:

110

ISBN-nummer:

82-570-4096-7

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1439

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: