FORVALTNINGSDATABASEN

Savland, Tove Elin (1994):

Statens lønnskomité 1988: "Berget som fødte en mus?" En studie av statens lønnskomité av 1988. Initiativ - utredning - iverksetting.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9409

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=541

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (1994).

Antall sider:

169

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

144

Disse opplysningene er sist endret:

3/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: