FORVALTNINGSDATABASEN

Næs, Ingebjørg (1996):

Stat, fylkeskommune og sykehus på samme lag?: en studie av aktivitetsbasert sykehusfinansiering.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=349

Antall sider:

111

ISBN-nummer:

82-570-4207-2

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1447

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Horisontal dimensjon: