FORVALTNINGSDATABASEN

Strøm, Frode (1993):

Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2144&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

145

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Horisontal dimensjon: