FORVALTNINGSDATABASEN

Aune, Geir (1997):

Politikk og organisasjonsutforming: om reorganiseringen av SND´s regionale apparat.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=458

Antall sider:

126

ISBN-nummer:

82-570-4319-2

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1453

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: