FORVALTNINGSDATABASEN

Bekken, Ingunn (1997):

Statlig styring eller kommunal autonomi: hva er folkemeningen? : en analyse av befolkningens syn på frihetsverdien ved det lokale selvstyret.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=442

Antall sider:

132

ISBN-nummer:

82-570-4267-6

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1454

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Horisontal dimensjon: