FORVALTNINGSDATABASEN

Nerland, Sigbjørn (1997):

Toppledere i sentralforvaltningen med politisk bakgrunn: en studie av toppledernes karrieremønster med utgangspunkt i årene 1936, 1956, 1976 og 1996.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=432

Antall sider:

121

ISBN-nummer:

82-570-4284-6

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1460

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Horisontal dimensjon: