FORVALTNINGSDATABASEN

Nyquist, Victoria (1997):

Internasjonalisering av sentralforvaltningen: kartlegging av departementenes internasjonale tilknytning fra 1976 til 1986.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=435

Antall sider:

104

ISBN-nummer:

82-570-4280-3

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1461

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Horisontal dimensjon: