FORVALTNINGSDATABASEN

Wæraas, Arild (1997):

Institusjonaliserte myter og departementenes strukturelle utforming.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=388

Antall sider:

107

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1464

Disse opplysningene er sist endret:

17/11 2005

Horisontal dimensjon: