FORVALTNINGSDATABASEN

Lied, Per Ivar (1998):

Omorganisering av SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond) - kommune - stat - næringsliv : makt og gjennomslag.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=680

Antall sider:

129

ISBN-nummer:

82-570-4392-3

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1468

Disse opplysningene er sist endret:

17/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: