FORVALTNINGSDATABASEN

Thomsen, Carlo (1999):

Reorganisering av departementene: en studie av regjeringsskrifters betydning for utvikling av departementene fra 1920 til 1999.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=703

Antall sider:

93

ISBN-nummer:

82-570-4498-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1478

Disse opplysningene er sist endret:

18/11 2005

Horisontal dimensjon: