FORVALTNINGSDATABASEN

Roness, Paul G. (1979):

Reorganisering av departementa - eit politisk styringsmiddel?

Bergen: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

148

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: