FORVALTNINGSDATABASEN

Wagelid, Terje (2000):

En prosesstudie av Blaalid- utvalgets gjennomgang av regelverk for arbeidsformidling og arbeidsleie.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=1470

Antall sider:

65

ISBN-nummer:

82-570-4575-6

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1487

Disse opplysningene er sist endret:

18/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: