FORVALTNINGSDATABASEN

Olafsen, Per Jørgen (2001):

Mellom selvstyre og samordning: statlig regulering av selvstyreorganer i Norge og Sverige.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=1790

Antall sider:

114

ISBN-nummer:

82-570-4682-5

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1491

Disse opplysningene er sist endret:

18/11 2005

Horisontal dimensjon: