FORVALTNINGSDATABASEN

Hoel, Gorm (2002):

Politisk styring og forretningsmessig frihet: det statlige eierskap som forvaltningspolitisk debatt - 1988-2001.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=5562

Antall sider:

139

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1492

Disse opplysningene er sist endret:

18/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: