FORVALTNINGSDATABASEN

Lunder, Jens Kato (2002):

Sentralisering og fristilling. Et resultat av instrumentalitet eller institusjonelle faktorer? : en reorganiseringsstudie av sykehusreformen 2000- 2001.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=6644

Antall sider:

121

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1496

Disse opplysningene er sist endret:

18/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: