FORVALTNINGSDATABASEN

Norheim, Kristian (2003):

Bukken og havresekken? En analyse av forholdet mellom Statoil og staten.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2003/8264/8264.pdf

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=8264

Antall sider:

142

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1501

Disse opplysningene er sist endret:

18/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: