FORVALTNINGSDATABASEN

Hoven, Finn, H. (1969):

Deltagere i en kommunikasjonsstruktur: En analyse av departementenes representasjon i offentlige utvalg og råd.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

151

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: