FORVALTNINGSDATABASEN

Johansen, Inger Janne (1996):

Forvaltning under forandring. En komparativ studie av de overordnede reforminitiativene i Norge og Sverige på åtti- og nitti tallet.

Tromsø: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://www.sv.uit.no/seksjon/statsvit/soek/hovedopp/1996/ingerja.htm

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

152

Disse opplysningene er sist endret:

22/11 2005

Horisontal dimensjon: