FORVALTNINGSDATABASEN

Frogh, Cathrine (2005):

Interesseorganisasjoner og stat. YS-Stats mulighet for medvirkning når beslutninger fattes i det norske sentrale administrative politiske system.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2005/29723/29723.pdf

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=29723

Antall sider:

123

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1523

Disse opplysningene er sist endret:

21/11 2005

Horisontal dimensjon: