FORVALTNINGSDATABASEN

Johannessen, Wibekke Skjødt (2005):

Forvaltningspolitikere eller forvaltningsbyråkrater: om byråkratenes egeninteresse i utformingen av hierarkisk struktur.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=26228

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1525

Disse opplysningene er sist endret:

21/11 2005

Horisontal dimensjon: