FORVALTNINGSDATABASEN

Hamborg, Harald (1974):

Utenriksdepartementets budsjett 1945-1973 og de tilhørende debatter i Stortinget: En analyse.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

153

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: