FORVALTNINGSDATABASEN

Hess, Anne Marit (2002):

Sykehusreformen -politisk råkjør og institusjonell motstand. En kvalitativ studie av reorganiseringsprosessen av sykehusene og spesialisthelsetjenestene.

Trondheim: Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Antall sider:

85

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1533

Disse opplysningene er sist endret:

22/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: