FORVALTNINGSDATABASEN

Kavli, Ole W (1976):

Utredningsutvalg i sentralforvaltningen

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

154

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Horisontal dimensjon: