FORVALTNINGSDATABASEN

Karlsen, Eivind (1996):

Mer marked, mindre stat - Større Frihet?

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9614

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.sv.uit.no/seksjon/statsvit/soek/hovedopp/1996/eivindk.htm

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø (1996).

Antall sider:

151

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1546

Disse opplysningene er sist endret:

21/12 2005

Horisontal dimensjon: