FORVALTNINGSDATABASEN

Bye, Geir (1996):

Autonomi eller integrasjon - løpende eller strategisk styring? - en studie av forholdet mellom staten og fylkeskommunen innen samferdselssektoren.

Tromsø: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://www.sv.uit.no/seksjon/statsvit/soek/hovedopp/1996/geirbye.htm

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1547

Disse opplysningene er sist endret:

22/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: