FORVALTNINGSDATABASEN

Mathisen, Gunnar (1976):

Oljeadministrasjonen, forutsetninger og konsekvenser. En analyse av problemstrukturer og organisasjonsstrukturer i norsk oljepolitikk.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

155

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: