FORVALTNINGSDATABASEN

Mortensen, Ole Martin (2001):

Sjøforsvarets prosjekt Poseidon – en beslutningsteoretisk studie av lokaliseringen av Sjøforsvarsdistrikt Nord (SDN).

Tromsø: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://www.sv.uit.no/seksjon/statsvit/soek/hovedopp/2001/ommortensen.htm

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1564

Disse opplysningene er sist endret:

23/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: