FORVALTNINGSDATABASEN

Dahlberg, Yngve (2003):

Reføydalisering av justissektoren.

Tromsø: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://uit.no/statsvitenskap/studenter/18

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1570

Disse opplysningene er sist endret:

23/11 2005

Horisontal dimensjon: