FORVALTNINGSDATABASEN

Salomonsen, Leif Helge (1982):

Fagdepartementenes internasjonale virksomhet og UDs samordningsfunksjon

Oslo: NUPI. Rapport 66.

Publikasjonstype:

Rapport

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (1981).

Antall sider:

114

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

158

Disse opplysningene er sist endret:

6/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: