FORVALTNINGSDATABASEN

Flo, Yngve (1999):

Staten ut til folket. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945-1975.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9901

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2202

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen (1998).

Antall sider:

163

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1581

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: