FORVALTNINGSDATABASEN

Geithus, Tonje M (1999):

Statssekretærane. Intensjon og praksis 1945-1971.

Bergen: Historisk institutt. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1585

Disse opplysningene er sist endret:

23/11 2005

Horisontal dimensjon: