FORVALTNINGSDATABASEN

Thompson, Reidun (1999):

Reorganiseringen av departementsapparatet 1945-1948.

Bergen: Historisk institutt. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1586

Disse opplysningene er sist endret:

23/11 2005

Horisontal dimensjon: