FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Vidar W. Rolland ():

Norge: Forvaltningspolitikkens utvikling.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

16

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: