FORVALTNINGSDATABASEN

Worren, Stein H (1984):

Styrer og råd knyttet til direktoratenes ledelse: Organisasjon og virkemåte.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

160

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Horisontal dimensjon: