FORVALTNINGSDATABASEN

Eriksen, Erling (1952):

Nicolaj Tidemands syn på union og statsforfatning.

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Kommentar:

1951?

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1609

Disse opplysningene er sist endret:

24/11 2005

Horisontal dimensjon: