FORVALTNINGSDATABASEN

Reksten, Erling (1952):

Christian Magnus Falsen syn på statsforfatningen 1814-24.

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1612

Disse opplysningene er sist endret:

24/11 2005

Horisontal dimensjon: