FORVALTNINGSDATABASEN

Olden, Lyder (1985):

Ekspertstyre eller lekmannsstyre. En analyse av omfanget av fagstillinger i ulike sentraladministrative institusjoner over tid.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

165

Horisontal dimensjon: