FORVALTNINGSDATABASEN

Eliassen, Øyvind (1991):

Etableringen av Statoil. En historisk analyse av de politiske premisser for opprettelsen av statsoljeselskapet og dets vedtakter.

Bergen: Historisk institutt. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1654

Disse opplysningene er sist endret:

28/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: