FORVALTNINGSDATABASEN

Grøndahl, Øyvind Nordbrønd (1991):

Frihet og styring. Arbeiderpartiets og høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986.

Bergen: Historisk institutt. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1656

Disse opplysningene er sist endret:

28/11 2005

Horisontal dimensjon: