FORVALTNINGSDATABASEN

Olsen, Leslie (1985):

Ekspertstyre eller lekmannstyre. En analyse av omfanget av fagstillinger i ulike sentraladministrative institusjoner over tid.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

166

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Horisontal dimensjon: